KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

KÜSIMUSED JA VASTUSED

Pur vahu soojustamisel lähtutakse materjali kulust kuupmeetri kaupa. Kuna iga objekt on erinev, siis sama kehtib ka hindadele. Hinna arvutamisel arvestame objekti raskusastet ja ajakulu. Selleks , et saada personaalne hinnapakkumine kirjuta meile, kuid et saada paremat aimu meie teenuse maksumusest siis avatud poori hind algab 120€ + km ja  suletud poor 240€ + km

Vahu kulu mõõtmine toimub  seadme ekraanilt, kus aparaat loeb liitreid, kui palju algupärast vedelas kujus olevat ainet on läbi masina käinud. Seejärel teisendatakse kulunud liitrid kilodeks (korrutades liitrite hulga materjali tihendusega) ja kilode põhjal saame kuupmeetrid.

USA-sse jõudis PUR-vahu tehnoloogia 1940. aastate alguses, alates sellest ajast on pidevalt toodet arendatud ja alates 1980.a arendati tänapäeva polüuretaanvaht ning sellest ajast peale on selle paigaldamine olnud tõusutrendis. Kasvule on aidanud kaasa ka asjaolu, et energiakulud on tõusuteel ja kokkuhoid on enamikule kodu- ja hooneomanikele oluline. 

Paigaldus toimub pritsimise teel  spetsiaalseadme abil. Seade  koos toormaterjaliga on kaubikus, kust veetakse välja vaid voolik. Voolik, kust tuleb välja ka vaht, veetakse võimalikult otse soojustatavale alale. Seega on oluline, et paigaldusbrigaadil oleks oma sõidukiga hea ligipääs hoonele.

Enne PUR vahu paigaldamist on vajalik eemaldada soojustatavalt alalt ja/või selle vahetust lähedusest kõik esemed ja sõidukid ning katta kinni kõik pinnad, mis ei tohi vahupritsmetega kokku saada (aknad, uksed jm viimistletud pinnad). Katmistööde eest vastutaja lepitakse kokku tellija ja paigaldaja vahel enne tööde alustamist.

Jah. Korrektselt paigaldatuna jääb see terveks oma eluajaks inertseks ega eralda tervisele ohtlikke gaase. Ka sisaldab PUR vaht spetsiaalseid lisaaineid, mis teevad temast ebasobiliku keskkonna hallitusele ning seentele.

Suletud pooridega PUR vaht on ideaalne kasutamiseks vundamentidel, keldrites ja kohtades, kus esineb püsivat niiskust. Ka sobib see ideaalselt näiteks garaazide, merekonteinerite ning tööstushoonete soojustamiseks, kus juba õhukese kihi abil saavutatakse täielik õhutihedus ja küttekulude tuntav vähenemine.
Avatud pooridega PUR vahtu kasutatakse pööningutel, seintes, lagedes, vahelagedes ja ka põrandatel, ehk siis igal pool, kus ei esine püsivat niiskust. Boonusena on avatud pooridega PUR vaht hea heliisolaator.

KUI SULLE JÄI MIDAGI SELGUSETUKS SIIS KIRJUTA MEILE JULGELT

Scroll to Top